27 Nasehat dalam Kitab Taurat yang Pelu kamu ketahui

Sumber Gambar : mirifica.net

Kitab Taurat memang diyakini sebagai kitab suci, hal itu terjadi sebelum Allah SWT memwahyukan Al-Qur’an kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagiamna yang sudah dijelaskan, bahwa kitab Taurat ini merupakan wahyu Allah SWT yang diberikan kepada Nabi Musa AS dan umatnya dikala itu.

Dalam kitab “Nasihaihul Ibad” karya Ibnu Hajar Al-Asqolani Bab IV, menjelasakan bahwa dalam Kitab Taurat sejatinya tertulis 27 nasehat diantaranya adalah sebagai berikut;

 • Barangsiapa menyediakan pembekalan di dunia (untuk diahirat nanti, maka dihari kiamat nanti dia akan menjadi kekasih Allah SWT)
 • Barangsiapa meninggalkan kemarahan, maka dia akan bertentangga dengan Allah SWT
 • Barangsiapa meninggalkan cinta akan kehidupan duniawi, maka di hari kiamat akan selamat
 • Barangsiapa meninggalkan hasud, maka dihari kiamat dia akan selamat
 • Barangsiapa meninggalkan cinta akan kedudukan di dunia, maka di hari kiamat dia akan menjadi muliya disisi Allah Yang Maha Kuasa
 • Barangsiapa yang meninggalkan hal-hal yang berlebih-lebihan, maka dia akan menjadi orang yang baik ditengah-tengah orang yang baik-baik
 • Barangsiapa yang meninggalkan permusuhan di dunia, maka dihari kiamat dia masuk kedalam golongan orang-orang yang berbahagia
 • Barangsiapa meninggalkan kekikiran di dunia, dia akan disebut-sebut namanya dikalangan manusia
 • Barangsiapa meninggalkan kesenangan dunia, maka di hari kiamat nanti dia akan senang
 • Barangsiapa meninggalkan hal-hal yang diharamkan, maka dihari kiamat dia akan bertetangga dengan para Nabi
 • Barangsiapa yang meninggalkan penglihatan yang haram, maka Allah akan memberikan kegembiraan di dalam surga, dan barangsiapa yang meninggalkan kekayaan dunia serta memilih kefakiran, maka allah akan membangunkan mereka di hari kiamat nanti bersama para wali dan para Nabi
 • Barangsiapa memenuhi kebutuhan manusia di dunia, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya  di dunia dan ahirat
 • Barangsiapa menginginkan agar keadaan dikuburnya nanti merasa ada teman, hendaklah dia bangun di tengah malam yang kelam kemudian sholat sunnah (tahajud) wallaupun hanya 2 roka’at
 • Barangsiapa yang berkeinginan agar berada di dalam naungan Arasy Allah yang bersifat rahman, hendaklah dia hidup zuhud/sederhana
 • Barangsiapa yang bermaksud agar keadaan hisabnya itu mudah, hendaklah ia suka menasehati dirinya sendiri dan saudara-saudaranya
 • Barngsiapa yang berkeinginan dikunjungi oleh malaikat-malaikat, hendaklah dia hidup wara
 • Barangsiapa ingin berada ditengah-tengah surga, hendaklah ia berdzikir kepada Allah malam dan siang
 • Barngsiapa yang berkeinginan agar dia masuk surge tanpa hisap, hendaklah dia bertaubat kepada Allah dengan tahubatan nasuha
 • Barngsiapa ingin menjadi orang kaya, hendaklah dia selalu senang dengan apa yang Allah berikan kepadanya dan kepada orang lain, berupa harta kedudukan dan lain sebagainya
 • Barngsiapa ingin mengeti bahwa dia bersama Allah, hendaklah dia khusu
 • Barangsiapa ingin menjadi seoarang hakim, hendakalh dia menjadi seoarang ulama (pandai)
 • Barngsiapa ingin aman dari kejahatan manusia, maka jangn menceritakan kejelekan orang lain, kecuali kebaikannya, dan hendaklah mengambil pelajaran dari apa dan untuk apa dia diciptakan?
 • Barngsiapa ingin memperoleh kemulyaan di dunia dan ahirat, hendaklah dia memilih kepentingan ahirat diatas dunianya
 • Barangsiap ingin masuk Surga Firdaus dan merasa akan menimatinya yang tidak akan rusak, maka jangan menghabiskan hidupnya didalam kerusakan dunia
 • Barangsiapa ingin mendapatkan surga didunia dan ahirat hendaklah dia menjadi orang yang banyak memberi, karena orang yang banyak member (dermawan) dekat dengan surga dan jauh dari neraka
 • Barangsiapa ingin agar Allah memberikan cahaya di dalam hatinya dengan cahay yang sempurna, maka hendaklah dia bertafakur dan suka mengabil pelajaran yang baik dari dirinya
 • Barangsiap ingin memiliki badan yang sabar, lisan yang suka berzikir, dan hati yang khusu’ maka hendaklah dia agar memperbanyak memohon mapunan bagi kaum mukminin dan mukminat.
Demikianlah dua puluh tujuh (27) Nasehat dalam Kitab Taurat yang Perlu kamu ketahui dan kita yakini, sebab dengan meyakini kitab-kitab Allah bararti kita sudah terkategorikan sebagai orang yang mengamalkan rukun iman. Wallauhu’alam.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "27 Nasehat dalam Kitab Taurat yang Pelu kamu ketahui"